I en intervju med Finn Popp och Meja Raimer som är medlemmar i teatergruppen Förvandringen ställde vi frågan vad syftet med deras föreställning är.

“Det är lite olika. I början så var syftet återvinning, att uppmana till att återvinna vilket fortfarande är temat samtidigt som temat också utvecklats mer till en fri tolkning. Folk skall få tolka själva det som de tänker på när de ser våran föreställning.” svarar Meja och Finn ihop.

“Väldigt oklart.” säger Finn och Meja instämmer.

Vi är nyfikna på hur föreställningen ändrats med tiden och ställer därför frågan hur deras föreställning förändrats.

“Vi började med att bara bygga massa kartong gubbar, vi hade ingen plan i början utan vi fick reda på vad vi skulle göra väldigt nyligen.” säger både Meja och Finn.

“När vi visade upp våran föreställning på genrepet för resterande sommarjobbare fick vi höra att våra kartonger var robotliknande och där föddes idén att göra om kartong gubbarna till robotar.” svarar Finn.

“Det var då vi började måla kartongerna gråa och göra så att de faktiskt såg ut mer som robotar än innan.” lägger Meja till.

Under intervjuns gång blir vi även intresserade av att höra varifrån inspirationen kommer från och ställer just den frågan.

“Typ framtiden och växter. Att teknologin tar över. Därför har vi målat växter på våra robotar – för att växterna tar tillbaka teknologin så att teknologin inte tar över.” svarar Finn och Meja gemensamt.

Föreställningen Förvandringen har ett antal personer i gruppen som bär vita masker som täcker hela ansiktet under föreställningarna och vi är nyfikna på att ta reda på om maskerna har något syfte likt blommorna som är målade på robotarna.

“Nej maskerna har inget syfte, det handlar bara om att vi inte vill visa våra ansikten.” säger Finn.

“Från början var det så men nu vet jag inte, nu har vi fått börja göra om och måla våra masker.” svarar Meja.

Håll utkik efter Förvandringen, ett liveuppträdande ni inte vill missa!