Johan Westergren är projektledare för Kultursommarjobb Göteborg och har jobbat med detta sedan 2010. Utöver det har han även en roll som konstnärlig projektledare för kultursommarjobb vilket innebär att rekrytera konstnärliga coacher samt arbeta med tematik och metodutveckling.  Han berättar att arbetsperioden för verksamheten varierar men att den håller på från ungefär Januari till Augusti. I år har det dock krävt mer tid då det för första gången finns två perioder istället för en. Jag fick prata med Johan och ställa honom några frågor kring just kulturen och arbetet bakom.

 

Hur kommer det sig att just du är projektledare för Kultursommarjobb Göteborg?
– Jag har jobbat med Kultursommarjobb sedan 2010, och då fick jag jobbet pga min bakgrund och mina erfarenheter som teaterregissör och att jobbat som pedagog för barn och unga.  Och dessutom tror jag att min vilja att jobba med konst och kultur i det offentliga rummet, spelade roll. Det här är något jag är mycket passionerad kring.

 

 

Varför tycker du att det är så roligt att jobba med Kultursommarjobb?
– Det är otroligt roligt att få jobba med ungdomar. Man får tydlig återkoppling på det man gör när man ser stadens unga få utmanas och utmana sig själva inom olika kreativa områden samtidigt som de skapar berättelser och upplevelser som allmänheten får ta del av.

 

 

Hur ska man göra om man vill ha ett liknande projekt i sin stad?
– Skriv ner och ordna en projektbeskrivning, se till att du har en plan och en tydlig idé. Det är viktigt att du pratar med människor, föreningar och verksamheter som sysslar med kreativa näringar, ring dem, träffa dem och ge inte upp. Man kan få stöd i form av stipendier, lokaler och finansiering från många olika håll. Tänk att om du ska prata med 100 personer så kan du få ett nej från 99 men ja från 1 och det är en vinst.

 

 

Var kommer ditt intresse för kultur ifrån?
– Ett starkt intresse för konst och kultur har alltid funnits i mig. Den har en emotionell koppling utifrån förmågan att beröra och bli berörd. Jag har sett föreställningar som har berört mig, och läst böcker som har förändrat mig, vilket i sin tur har inspirerat mig ännu mer.

Vem/vilka har varit din/a förebild/er?
– En förebild är någon som har utmanat sig själv. Man brukar säga att siktar du mot stjärnorna så träffar du månen, på så sätt kan man ju se Steve Jobs som en förebild. Eller Ghandi som besegrade en kolonialmakt genom ickevåldsprincipen. Listan kan göras lång.

Vad är ett råd du vill säga till 10-åriga Johan?
– ”pengarna är för de rika, kärlek för de lyckliga men scenkonsten; den är din!”.

Om du inte hade arbetat med Kultur vad hade du gjort istället?
– Oj, det var en tuff fråga. Jag älskar mitt jobb, och vill fortsätta göra det kan jag och är bra på inom scenkonsten. Men i så fall hade jag velat jobba med framtiden på något sätt. Hantera frågor som skulle vara aktuella om 15-20 år utifrån hur samhället ser ut nu kontra med sen.

 

 

Som avslutningsord säger Johan att processen är dynamisk.